109 Lẩu bắp bò nhúng giấm cuốn bánh tráng(甘酸っぱい牛すね肉のお鍋)

¥4,290